Brief kampania Google Ads

Poniższy brief do kampanii PPC Google Ads pomoże nam lepiej zrozumieć Państwa specyfikę działania i wymagania dotyczące kampanii promocyjnej. Wszystkie podane informacje w dokumencie objęte są klauzulą poufności i będą wykorzystywane wyłącznie przez naszych pracowników, podczas opracowywania i przygotowywania strategii działań. Z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi udzielone w naszym briefie do kampanii Google Ads.